سامانه ثبت نام آزمون دکتری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

داوطلبان گرامی قبل از ثبت نام نکات مهم ذیل و اطلاعیه ثبت نام را به طور کامل مطالعه فرمائید .

نکات مهم:

1- داوطلبان توجه داشته باشند احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه های شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است .
تذکر مهم : داوطلبان توجه داشته باشند رشته امتحانی انتخابی در دوره دکتری بایستی متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آنها مطابق ستون مربوط به رشته های مرتبط با جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون (جداول شماره 3 تا 9 ) دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور ( دفترچه شماره1) باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به این مهم وجه ثبت نامی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

2- داوطلبان گرامی ثبت نام برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تمام دوره ها (دوره روزانه-دوره بورس اعزام به خارج -دوره پردیس خودگردان) از تاریخ 96/03/20 لغایت 96/03/25 ساعت 10 می باشد .

3- پذیرش در رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دو مرحله است : مرحله اول آزمون کتبی روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 ساعت 17و مرحله دوم بررسی سوابق علمی و مصاحبه مطابق جدول زمانبندي اعلام شده خواهد بود.
نکته مهم : داوطلبان این رشته توجه داشته باشند می بایست در دو آزمون (کتبی و مصاحبه) شرکت نمایند و در صورت عدم حضور در آزمون کتبی امتیاز این بخش به آنان تعلق نخواهد گرفت .

4- پذیرش بر اساس بررسی سوابق علمی ومصاحبه است. دوره روزانه وبورس اعزام به خارج از روز شنبه 96/04/10 لغایت پنج شنبه 96/04/15 ودوره پردیس خودگردان از روز شنبه 96/04/17 لغایت سه شنبه 96/04/20 مطابق جدول زمانبندی برای هر رشته دو روز متوالی برگزار میگردد (به استثنای دوره بورس اعزام به خارج رشته های 1 -برنامه ریزی درسی پذیرش باعنوان آموزش وپرورش پیش دبستان 2 - آمار پذیرش با عنوان علوم آکچواری 3 -مالی پذیرش با عنوان بیمه که فقط یک روز برگزار می گردد.)
تذکر مهم : با عنایت به تعداد معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و علی رغم برگزاری مصاحبه هر رشته در دو روز متوالی، لازم است داوطلبان مطابق تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه برای مصاحبه به دانشگاه مراجعه نمایند.

5- هنگام پرداخت اینترنتی برروی بازگشت به سایت پذیرنده کلیک نکنید و اجازه دهید سیستم اتوماتیک شما را هدایت نماید.

6- داوطلبان گرامی، دریافت کدرهگیری در مرحله سوم، جهت تکمیل فرایند ثبت نام و صدور کارت آزمون الزامیست.

7- داوطلبان گرامی، لطفا اطلاعیه های مندرج در زیر را با دقت مطالعه نمایید.

اطلاعیه ها

1- پذیرش بر اساس بررسی سوابق علمی ومصاحبه است. دوره روزانه وبورس اعزام به خارج از روز شنبه 96/04/10 لغایت پنج شنبه 96/04/15 ودوره پردیس خودگردان از روز شنبه 96/04/17 لغایت سه شنبه 96/04/20 مطابق جدول زمانبندی برای هر رشته دو روز متوالی برگزار میگردد (به استثنای دوره بورس اعزام به خارج رشته های 1 -برنامه ریزی درسی پذیرش باعنوان آموزش وپرورش پیش دبستان 2 - آمار پذیرش با عنوان علوم آکچواری 3 -مالی پذیرش با عنوان بیمه که فقط یک روز برگزار می گردد. )
تذکر مهم : با عنایت به تعداد معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و علی رغم برگزاری مصاحبه هر رشته در دو روز متوالی، لازم است داوطلبان مطابق تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه برای مصاحبه به دانشگاه مراجعه نمایند.

2- پذیرش در رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دو مرحله است : مرحله اول آزمون کتبی که در روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 ساعت 17و مرحله دوم بررسی سوابق علمی و مصاحبه در روزهای چهارشنبه مورخ 96/04/14و پنجشنبه مورخ 96/04/15 ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد .
داوطلبان گرامی از ساعت 10 مورخ 96/04/06 لغایت 96/04/08 برای دریافت کارت به سایت دانشگاه به نشانی http://azmoon.atu.ac.ir مراجعه نمایید
تذکر مهم : با عنایت به تعداد معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و علی رغم برگزاری مصاحبه هر رشته در دو روز متوالی، لازم است داوطلبان مطابق تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه برای مصاحبه به دانشگاه مراجعه نمایند.
برنامه زمان بندی بررسی سوابق علمی و مصاحبه (دوره روزانه – دوره بورس اعزام به خارج )
برنامه زمان بندی بررسی سوابق علمی و مصاحبه (دوره پردیس خودگردان)
تذکر مهم1 : پذیرش در رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دو مرحله است : مرحله اول آزمون کتبی که در روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 ساعت 17و مرحله دوم بررسی سوابق علمی و مصاحبه در روزهای چهارشنبه مورخ 96/04/14 و پنجشنبه مورخ 96/04/15 ساعت 8:30 برگزار خواهد شد .
تذکر مهم2 : با عنایت به تعداد معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و علی رغم برگزاری مصاحبه هر رشته در دو روز متوالی، لازم است داوطلبان مطابق تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه برای مصاحبه به دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم3 : داوطلب می بایست یک ساعت قبل از برگزاری مصاحبه در محل حضور داشته باشد.