سامانه ثبت نام آزمون دکتری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
توجه: زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 1396/08/22 لغایت 1396/08/30ساعت 12 ظهر می باشد.