سامانه ثبت نام آزمون دکتری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرم ورود


**نکته مهم: داوطلب گرامی، دریافت کدرهگیری در مرحله چهارم، جهت تکمیل فرایند ثبت نام و صدور کارت آزمون الزامیست.